Globalno Lokalno Učenje – GEGL

Na Inštitutu za afriške študije izvajamo triletni evropski projekt Global Education Goes Local, Globalno Lokalno učenje, katerega cilj je s pomočjo neformalnega globalnega učenja motivirati učitelje in mladinske delavce k aktivni participaciji in osveščanju o Ciljih trajnostnega razvoja s poudarkom na ciljih: SDG 5 Enakost spolov, SDG 11 Trajnostna mesta in skupnosti ter SDG12 Odgovorna […]