S posvetom v Ilirski Bistrici zaključili triletni projekt Med nami in z nami

Posvet v Ilriski Bistrici se je zgodil 28. 6. 2018 v Domu na Vidmu kot zadnji in dvajseti posvet v sklopu projekta »Med nami in z nami«, ki je zadnja tri leta po vsej Sloveniji ozaveščal o lokalni in širši begunski problematiki. Tokrat smo tudi v Ilirski Bistrici naslovili konkretne izzive, praktične predloge in rešitve, ter dobre prakse na področju vključevanja oseb z begunsko in migrantsko izkušnjo v lokalno okolje. Posvet je osvetlil, da se Ilirska Bistrica na področju vključevanja manjšega števila beguncev in ostalih migrantov že dobro povezuje med seboj ter ima za deliti prenekatero dobro prakso.

Na posvetu se je poudarila pomembnost sodelovanja vladnih in nevladnih, državnih in lokalnih deležnikov, skupen doprinos k integraciji ter za grajenje kvalitetnega medkulturnega sobivanja. Predstavniki nevladnih organizacij so omenili, da veščine in znanja, ki jih prinašajo osebe z begunsko in migrantsko izkušnjo, lahko predstavljajo pomembe doprinos k družbi, če zato sama družba da priložnost. Izpostavili so konkretne izzive na področju zaposlovanja, ki so bila omenjena na večih tovrstnih posvetih, ter poudarilo, da se s pravim pristopom ter ustvarjanjem varnega prostora da zvišati odzivnost in motivacijo teh oseb za sodelovanju v aktivnostih.

Izpostavljeno je bilo vprašanje glede zagotavljanja kapacitet v primeri nenadnega pridhoda večjega števila pribežnikov, na kar naj bi Urad za oskrbo in integracijio migrantov pripravljal kontingentni načrt, kjer naj bi bilo za to tudi poskrbljeno. Krajan je predstavil osebno izkušnjo s pribežniki, kjer je poudaril univerzalni medčloveški čut solidarnosti. Predstavniki izobraževalne ustanove pa so naslovili vključevanje otrok migrantov predvsem iz Bosne in Kosova v ilirskobistriških šolah, izpostavili izziv učenja slovenskega jezika tin premalo predpisanih ur v ta namen, ter primere dobrih praks otrok migrantov, ki so hitro in z željo osvojili slovenski jezik ter se odlično vključili med vrstnike.

Omenila se je tudi vloga medijev pri širjenju bolj pozitivne slike v povezavi z osebami z begunsko in migrantsko izkušnjo preko deljenja dobrih praks, rednega informiranja krajanov glede te tematike ter spodbujanje stika in osebne izkušnje z osebami z begunsko in migrantsko izkušnjo.


V konzorciju projekta Obeležitev svetovnega dneva beguncev “Med nami in z nami” smo združeni Inštitut za afriške študije, Društvo Odnos in Javni zavod Cene Štupar.
Projekt finančno podpirata Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov in Evropska unija preko Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF).
Izražena stališča nujno ne odražajo stališč Republike Slovenije in Evropske unije.

Leave your comment