Relevantni deležniki s področja migracij še niso dovolj povezani, ugotovljeno na posvetu v Kopru

Posvet v Kopru, ki se je zgodil 31. 5. 2018 v prostorih Ljudske univerze Koper, je pokazal, da so relevantni akterji v Kopru dobro povezani med seboj, nekateri še niso dovolj informirani na tem področju, vsekakor pa so pripravljeni na sprejem prosilcev in beguncev.

Na posvetu v Kopru so govorci izpostavili potrebo po koordinatorju, ki bi usklajeval vse dejavnosti v povezavi s prosilci za mednarodno zaščito in osebami s statusom. Urad za oskrbo in integracijo migrantov je za to določil Mitjo Mažurina, ki bo v Kopru imel to funkcijo, v prihodnosti naj bi bilo to največ povezano s sprejetjem družin s statusom mednarodne zaščite ter njihovim povezovanjem z organizacijami.

Direktor Zdravstvenega doma Matevž Ravnikar je povedal, da je na posvetu pridobil nekaj uporabnih informacij, saj ni bil seznanjen s tem kakšne točno imajo prosilci in begunci pravice na področju zdravstva. Predstavljena je bila tudi platforma Dream, ki bo nudila vse zbrane informacije v povezai s pravicami in postopki prosilcev z mednarodno zaščito in oseb s statusom.

Mojca Jelen Madruša iz OŠ Koper je povedala, da v osnovnih šolah v Kopru že nekaj časa teče projekt opismenjevanja, za katerega je rekla, da se dobro obnese, vključeni so predvsem otroci priseljencev iz bivših jugoslovanskih držav (Albanija, Makedonija). Mirna Buić iz središča PINA je predstavila medkulturne dejavnosti središča kot so raznovrstne delavnice za tujce (to so v Kopru zaenkrat priseljenci iz bivših jugoslovanskih držav), usmerjene k njihovem vključevanju in povezovanju z lokalnim prebivalstvom občine. Predstavnica ZRSZ Koper Daira Balta je – tako kot lani – povedala, da na Zavodu zaenkrat še niso imeli izkušenj s prosilci ali begunci, tako kot lani pa se je izpostavila tudi dobra izkušnja Mestne občine Koper z dvema mladoletnikoma (pozitivna izkušnja pri vključevanju, nastanitvi etc). Predstavnik Mestne občine Koper Timotej Pirjevec je povedal da ima občina že pripravljenih več stanovanj namenjenim osebam s statusom mednarodne zaščite.

Leave your comment