Otvoritev razstave v Trbovljah

MCT-likovna-razstava-begunci-JPG-40_1024x683

V Mladinskem centru Trbovlje je 11. 6. 2018 potekal posvet v okviru projekta “Med nami in z nami”, ki združuje aktivnosti ob svetovnem dnevu beguncev.

Županja občine Trbovlje, Jasna Gabrič, izpostavila pomen stika kultur ter poudarila pomen lokalnega okolja pri brisanju mej v smislu sovražnega govora, izključevanja ljudi, ki ne spada v našo družbo. Povedala je: »Vsi mi, lokalne skupnosti, vladne in nevladne organizacije smo tisti, ki moramo skrbeti, da je čim več strpnosti do različnih, čim več sodelovanja, pogovarjanja in življenja skupaj. V občini imamo veliko dogodkov, ki se dotikajo stereotipov, tudi begunci in migranti še vedno spadajo med njih, mi pa smo tisti, ki moramo poskrbeti, da bo tega čim manj.«

Danica Ošlaj je nagovorila udeležence v imenu Urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov, pozdravila udeležence v imenu direktorice Mojce Špec Potočar in vodje sektorja za nastanitev in oskrbo migrantov Katarine Štrukelj. Predstavila je pristojnosti in aktivnosti urada, ter trenutno stanje v Sloveniji. Poudarila je, da migracije so in bodo, ter da tudi med migranti ne moremo posploševati in da včasih kakšen slab primer poruši številne dobre primere uspešnega vključevanja v družbo.

Vodja Mladinskega centra Trbovlje, Katarina Nočič, je poudarila, da je MC Trbovlje center medkulturnega učenja, saj so v dnevnem stiku z različnimi mladimi iz različnih kulturnih okolij. Dnevno govorijo angleški jezik in slišijo mnogo različnih jezikov in to vse bogati. Po njenem je »medkulturno učenje, sodelovanje, sprejemanje različnosti tisto, kar razvija naš zavod in zaradi česar je naš zavod prepoznan kot primer dobre prakse na področju mladinskega dela.« Raznolikost je povezala z mavrico, ki jo je videla na edni od razstavljenih risb.

Prav tako je povabila vse na zaključek projekta »Safe heaven«, ki nagovarja to tematiko. Na zaključni konferenci tega projekta bodo predstavili tri intelektualne rezultate, eden od teh je simulacijska igra Kovček, ki bo v pomoč mladinskim delavcem in drugim, ki delajo z mladimi ravno na področju sprejemanja različnosti, kajti to je tisto kar nas bogati.


V konzorciju projekta Obeležitev svetovnega dneva beguncev “Med nami in z nami” smo združeni Inštitut za afriške študije, Društvo Odnos in Javni zavod Cene Štupar.
Projekt finančno podpirata Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov in Evropska unija preko Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF).
Izražena stališča nujno ne odražajo stališč Republike Slovenije in Evropske unije.

Leave your comment