Globalno Lokalno učenje – Global Education Goes Local 

Globalno Lokalno učenje je triletni konzorcijski evropski projekt globalnega učenja, ki ga izvajamo s partnerji iz 6 držav,katerega cilj je s pomočjo neformalnega globalnega učenja motivirati učitelje in mladinske delavce k aktivni participaciji in osveščanju o Ciljih trajnostnega razvoja s poudarkom na ciljih: SDG 5 Enakost spolov, SDG 11 Trajnostna mesta in skupnosti ter SDG12 Odgovorna poraba in proizvodnja.

S projektom želimo spodbujati kritično razmišljanje mladih ter vzpodbujati njihovo aktivno državljanstvo. Velik izziv je v današnji digitalni družbi motivirati mlade k aktivni participaciji in osveščanju z uporabo tradicionalnih metod (preko delavnic, letakov, brošur,..) zato smo se v projektu odločili za mladim bolj atraktiven pristop in sicer za ozaveščanje ter spodbujanje aktivno globalnega državljanstva preko pop-kulture.

Projekt je finančno podprt iz Evropske komisije in delno se sofinancira s strani Sektorja za razvojno sodelovanje, Ministrstva za zunanje zadeve

Global Education Goes Local CSO-LA/2017/388-120