PATS – Preprečevanje trgovine z ljudmi, nasilja po spolu in spolnega nasilja

PATS -Preprečevanje trgovine z ljudmi, spolnega nasilja in nasilja po spolu

Namen projekta je:

  • informiranje prosilcev za mednarodno zaščito o trgovini z ljudmi (TZL), spolnem nasilju in nasilju po spolu ter jih spodbuditi k samopreventivnem vedenju,
  • identifikacija žrtev TZL ter jim omogočiti dostop do ustrezne pomoči,
  • aktivno sodelovanje v medresorski skupini SOPS (standardni operativni postopki za preprečevanje in ukrepanje v primerih spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola)

Projekt je financiran s strani Sklada EU za azil, migracije in vključevanje (AMIF)  in Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov