Obeležitev svetovnega dneva beguncev 2019-2021

Triletni konzorcijski projekt, Obeležitev svetovnega dneva beguncev, ki ga izvajamo Društvo Odnos in Inštitut za afriške študije v sodelovanju z Društvom UP med leti 2019 in 2021.

V tem okviru bomo organizirali vrsto dogodkov in aktivnosti, kot so spoznavne čajanke in izobraževanja s ciljem medsebojnega razumevanja in spoštovanja ter doprinosa k boljšemu in lažjemu vključevanju beguncev v slovensko okolje in oblikovanju trajnostnih skupnosti.

Projekt je financiran s strani Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov in Sklada EU za azil, migracije in vključevanje (AMIF).