SMILE – Podpora migrantom pri vključevanju v vseživljensko učenje in izobraževanje

Namen projekta ‘Podpora migrantom pri vključevanju v vseživljensko učenje in izobraževanje’ je oblikovanje sposobnosti učiteljev odraslih, da izboljšajo in povečajo znanja, spretnosti in kompetence učiteljev in migrantov za spodbujanje vključevanja slednjih v izobraževanje odraslih.

Namen projekta je razviti vire za podporo vsem tistim, ki – na formalen ali neformalen način – podpirajo migrante pri vseživljenskem učenju: oblikovalce politik, izobraževalne institucije, učitelje in migrantske organizacije, ki lahko zagotovijo dobro učno okolje v skupnosti. Čeprav imajo v širšem izobraževalnem sistemu različne funkcije in vloge so njegov del  in morajo razvijati competence in spretnosti, da bi se lažje soočile z ovirami pri učenju, izobraževanju in socialnem vključevanju v razredu, skupnosti in družbi v celoti. Projekt podpira nabor, izbiro in uvajanje delavcev v izobraževanju, ki bodo izponjevali zahteve po ustreznem kulturnih in socialnih znanjih za izobraževanje migrantov.

V projektu sodelujemo s partnerji iz Malte FSM-Foundation for Shelter and Support to Migrants, Cipra CARDET- Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology LTD in Švedske –Integration För Alla 

Projekt je finančno podprt s strani ERASMUS+ KA2 in se vodi pod pog.št. 2017-1-MT01-KA204-026966