Speak Their Language

IAS sodeluje v projektu izmenjave mladinskih delavcev na temo razvoja digitalnih kompetenc organizacije za motivacijo prostovoljcev.

Namen projekta je usposobiti 30 mladinskih delavcev za učinkovito upurabo digitalnih orodij, pri svojem delu s prostovoljci in pilotno preiskusiti pridobljeno znanje z desetimi prostovoljci.

Projekt ERASMUS+ je podprla turška nacionalna agencija prijavitelja ANADOLU MESLEKİ EĞİTİM DERNEĞİ (AMED) in je voden pod št. 2018-2-TR01-KA105-060538