MED NAMI IN Z NAMI – Obeležitev svetovnega dneva beguncev 2016-2018

Prosilci za mednarodno zaščito ter osebe s statusom mednarodne zaščite v Republiki Sloveniji živijo med nami in z nami ter se v družbo vključujejo na različnih pomembnih področjih kot so družbeno-socialno, kulturno in izobraževalno področje ter področje trga dela.

Namen projekta »Med nami in z nami« je ozaveščanje slovenske širše javnosti o položaju oseb z begunsko in migrantsko izkušnjo v slovenski družbi, o skupnih izzivih vključevanja in integracije v lokalnem, državnem in mednarodnem kontekstu, o dobrih praksah, izkoriščanju priložnosti, ki jih prinašajo migranti, ter o poteh do solidarnega in kvalitetnega sobivanja.

Projekt IAS izvaja skupaj s partnerskima organizacijama Društvom za razvoj in povezovanje družbenih ved in kultur ODNOS ter Javnim zavodom Cene Štupar – Centrom za izobraževanje Ljubljana in je financiranega s strani Urada vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov in Sklada EU za azil, migracije in vključevanje (AMIF).