Pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito 2011-2017

Sklop projektov “Pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito«

oziroma zadnji sklop KO SVET POSTANE DOM (2015-2017) smo izvajali v azilnem domu Ljubljana -Vič 

Osnovni cilj dejavnosti, ki smo jih izvajali v azilnem domu Ljubljana je bil prispevati k zagotavljanju enotnega standarda za nastanjene osebe ter izboljšanju pogojev bivanja, oskrbe in implementacije pravic prosilcev.

Izvajal se je v dveh sklopih. Prvi sklop »Pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito, pomoč pri uveljavljanju njihovih pravic, operativna pomoč in socialna integracija«. Dejavnosti, ki smo jih izvajali v tem sklopu  so:

  • psihosocialna pomoč in podpora prosilcem in prosilkam za mednarodno zaščito, s poudarkom na ranljivih skupinah.
  • Prepoznavanje osnovnih in bistvenih značilnosti slovenske družbe: njene kulture, načinov življenja, politično-pravne ureditve, populacijskih značilnosti idr.
  • Nastanitev novih prosilcev in prosilk za mednarodno zaščito v popoldanskem času oziroma v času, ko v Azilnem domu ni prisotne socialne službe.

V drugem sklopu pa so se izvajale dejavnosti s katerimi se je prosilcem za mednarodno zaščito omogočalo kvalitetno preživljanje prostega časa. Radi bi poudarili, da osnovno vodilo dejavnisti ni bila humanitarnost, ampak vzdrževanje in razvoj socialnih in individualnih kompetenc udeležencev.

Projekte  je izvajalo več kot 20 strokovnih sodelavcev.