PREDSTAVITEV INŠTITUTA

IAŠ Inštitut za afriške študije

Inštitut za afriške študije je nevladna in neprofitna organizacija, ki deluje na nacionalni in mednarodni ravni. Ekipo IAŠ poleg zaposlenih sodelavcev sestavlja več kot 50 slovenskih in tujih strokovnjakov. Vsako leto, Inštitut sodeluje v številnih projektih, samostojno ali v sodelovanju s svojimi lokalnimi in mednarodnimi partnerji na področjih kot so:

 • Migracijei in integracije
 • Medkulturni Dialog in razvojno sodelovanje
 • Globalno učenje in globalne perspektive
 • Zagovorništvo, prostovoljstvo in delo z mladimi

NAŠ INŠTITUT

Kot izobraževalno in raziskovalno središče želimo uveljaviti globalno perspektivo na področjih kot so diskriminacija, zagovorništvo, socialna pravičnost in migracije.


Izhodišče delovanja IAŠ so aktualna družbena, ekonomska in okoljska vprašanja, migracije in vključevanje, razvojno sodelovane, globalno učenje, humanitarna pomoč, medkulturni dialog, raznolikost in boj proti diskriminaciji, monitoring, globalna zdravstvena dostopnost, mediji in zagovorništvo.

NAŠA VIZIJA

Naša vizija je postati raziskovalno in izobraževalno središče in informacijska banka o afriški in globalni perspektivi.


Naše poslanstvo je osveščanje in izobraževanje o družbenih, ekonomskih in kulturnih globalnih tematikah.

NAŠE VREDNOTE

Naše vrednote temeljijo na akademski etiki in izvirnosti za iskanje alternativ in izzvati t.i. "zmoto znanosti" in znanstvenikov glede tem kot so:

 • Integriteta in morala
 • Zaupanje v zaposlene in strokovno ekipo

Verjamemo in delamo za dobro družbe z mreženjem ter strateškim partnerstvom, a strogo zavračamo pristop "en ustreza vsem" in "recikliranje recikliranega."

NAŠA STRATEGIJA

Samostojno in preko mreženja vzpostaviti akademsko in raziskovalno središče, ki institucionalno participira na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju s pomočjo:

 • Izobraževanja, osveščanja, informiranja,pozivanja k dialogu
 • Nacionalnih in mednarodnih razprav, konferenc in javnih prireditev
 • Vključevanja ciljnih skupin preko različnih kanalov obveščanja v razprave
 • Izdajanjem publikacij in komuniciranjem
 • Kreiranja raznolikosti kot bogastva družbe
 • Formiranja zagovorništva za ranljive skupine
 • Projektnega sodelovanja z drugimi nevladnimi organizacijami

NA KRATKO

VIZIJA
Postati raziskovalno in izobraževalno središče in informacijska banka o afriški in globalni perspektivi. ...

POSLANSTVO
Osveščanje in izobraževanje o družbenih, ekonomskih in kulturnih globalnih tematikah. ...

VREDNOTE
Akademska etika in izvirnosta v podporo integriteti in morali ...

VREDNOTE
Delati za dobro družbe z mreženjem ter strateškim partnerstvom ...

STRATEGIJA
Izobraževanje, osveščanje, informiranje, pozivanja k dialogu, publikacije in komuniciranje ...

STRATEGIJA
Nacionalne in mednarodne razprave, konference in javne prireditve ter projektno sodelovanje s sorodnimi organizacijami ...

STRATEGIJA
Vključevanje ciljnih skupin, zagovorništvo za ranljive skupine, kreiranje raznolikosti kot bogastva družbe ...

Dosežki

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

PODROČJA DELOVANJA

Migracije in integracije

Preseljevanje oz. migracija je stalen pojav, ki obstaja odkar je človek nastal in bo tudi v bodoče prisotna v vsaki družbi in skupnosti.

Delo z mladimi

Na inštitutu za afriške študije izvajamo številne aktivnosti na osnovnih in srednjih šolah po Sloveniji, fakultetah in četrtnih mladinskih centrih.

Prostovoljstvo

Na Inštitutu za Afriške študije omogočamo vsem, ki bi želeli z inštitutom sodelovati, da se nam pridružijo kot prostovoljci.

Globalno učenje

Vsebina v pripravi.

Medkulturni dialog

Vsebina v pripravi.

Globalne perspektive

Vsebina v pripravi.

Razvojno sodelovanje

Vsebina v pripravi.

Zagovorništvo

Vsebina v pripravi.

Zdravstvene tematike

Vsebina v pripravi.

NAŠA EKIPA

Naše delo ne bi bilo mogoče brez truda in napora naše nadarjene ekipe.

Tanja Leskovar

Eyachew Tefera

Hana Alhady

Tanja Leskovar Projektni vodja

Bio

Vsebina v pripravi.

Skills

 • 90%
 • 88%
 • 86%
 • 82%
Eyachew Tefera Izvršni direktor

Bio

Vsebina v pripravi.

Skills

 • 95%
 • 90%
 • 86%
 • 82%
Hana Alhady Projektna koordinatorka

Bio

Vsebina v pripravi.

Skills

 • 90%
 • 88%
 • 86%
 • 82%

Boštjan Slatnar

Monika Bohinec

Boštjan Slatnar Projektni koordinator

Bio

Vsebina v pripravi.

Skills

 • 95%
 • 90%
 • 86%
 • 82%
Monika Bohinec Projektna koordinatorka

Bio

Vsebina v pripravi.

Skills

 • 95%
 • 90%
 • 86%
 • 82%

Bio

Vsebina v pripravi.

Skills

 • 95%
 • 90%
 • 86%
 • 82%

Bio

Vsebina v pripravi.

Skills

 • 90%
 • 88%
 • 86%
 • 82%

Bio

Vsebina v pripravi.

Skills

 • 95%
 • 90%
 • 86%
 • 82%

Bio

Vsebina v pripravi.

Skills

 • 90%
 • 88%
 • 86%
 • 82%