WorldMap Dobrodošli Inštitut za afriške študije

Center za raziskave, izobraževanje, migracija, raznolikost, medkulturni dialog, zagovorništvo, vzdržnost in globalne prespektive.

lorem ipsum dolor sit Welcome Institute for African Studies

Centre for research, education, migration, diversity, intercultural dialogue, advocacy, sustainability and global perspectives.

KAJ DELAMO

Smo nevladna in neprofitna organizacija, ki deluje na nacionalni in mednarodni ravni s ciljem biti izobraževalno in raziskovalno središče na področju diskriminacije, zagovorništva, socialne pravičnosti, migracij in globalne perspektive.

Migracije in integracije

Preseljevanje je stalen pojav, ki obstaja odkar je človek nastal.

Delo z mladimi

Na osnovnih in srednjih šolah po Sloveniji, fakultetah in četrtnih mladinskih centrih.

Prostovoljstvo

Omogočamo vsem, ki bi želeli z inštitutom sodelovati, da se nam pridružijo kot prostovoljci.

Razvojno sodelovanje

Vsebina v pripravi.

Zagovorništvo

Vsebina v pripravi.

Zdravstvene tematike

Vsebina v pripravi.

Globalno učenje

Vsebina v pripravi.

Medkulturni Dialog

Vsebina v pripravi.

Globalne perspektive

Vsebina v pripravi.