NOVICE & DOGODKI

Svetovni dan beguncev 2017 - “Med nami in z nami”

  • Hana Alhady
  • To leto beležimo že sedemnajsti svetovni dan beguncev. Prosilci za mednarodno zaščito in osebe s statusom mednarodne zaščite v Republiki Sloveniji živijo med nami in z nami ter se v družbo vključujejo na različnih pomembnih področjih kot so družbeno-socialno, kulturno in izobraževalno področje ter področje trga dela.

    SDB Več ...

"Ker ljudje nismo blago"

Dogajanje ob Evropskem dnevu boja proti trgovini z ljudmi. Inštitut za afriške študije je na dan 18.10.2016 v Azilnem domu Vič organiziral interaktivne delavnice osveščanja o pasteh trgovine z ljudmi, ter posvet namenjen povezovanju predstavnikov vladnih, nevladnih organizacij ter prosilcev za mednarodno zaščito na tem področju. Lokacija delavnic in posveta je omogočala, da je bilo vključenih več prosilcev za mednarodno zaščito, kot če bi se dejavnosti zgodile izven Azilnega doma.Namen projekta je z osveščanjem in obveščanjem o družbeno kulturnih značilnostih in potrebah državljanov tretjih držav v lokalnem okolju postaviti skupne temelje znanj, vednosti, vrednot, na katerih bo mogoče graditi medkulturni dialog v Mariboru. ...

Human Trafficking Več ...

Državljani govorijo

Inštitut za afriške študije sodeluje pri mednarodnem projektu Državljani govorijo (The Citizens are Speaking), ki poteka med avgustom 2015 in avgustom 2016. V sklopu tega projekta organiziramo mednarodno konferenco, ki bo potekala od 12. do 15. maja 2016 v Ljubljani. Cilj projekta je povezati državljane Evropske unije v trenutni aktualni tematiki ...

Blog Sample Image Več ...

Spreminjamo navade

Triletni evropski konzorcijski projekt, v katerem poleg Inštituta za afriške študije sodelujejo partnerji iz Bolgarije, Združenega kraljestva in Poljske. Namen razvojno izobraževalnega projekta je pri mladih spodbuditi kritičen in odgovoren odnos do vsakdanjih potrošniških praks z osveščanjem o problematiki potrošnje in ostalih globalnih tematikah, ... ...

Blog Sample Image Več ...