Karitas_blog

Razmišljanje: Kaj je dom?

V sklopu projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., v katerem sodeluje tudi Inštitut za afriške študije, bomo vsak mesec delili osebna razmišljanja o aktualnih temah, kritično ovrednotili obstoječe stanje ali podali predloge za izboljšave. Razmišljanje o neenakosti je v juliju 2018 pripravila Jana Lampe, sodelavka Slovenske karitas