Debatne aktivnosti

Ena od glavnih aktivnosti projekta Climate of Change v letu 2021 so debatne aktivnosti, ki potekajo na lokalni, državni in evropski ravni. Aktivnosti v Sloveniji organizira platforma SLOGA v sodelovanju z Inštitutom za afriške študije in zavodom Za in proti. Namenjene so pedagogom in pedagoginjam ter mladim, starim od 15 do 25 let. Konec februarja […]

Climate of Change

Eden največjih izzivov, s katerimi se soočajo države in mednarodna skupnost v 21. stoletju, so prisilne selitve, povezane s podnebnimi spremembami, vključno z naravnimi nesrečami in posledicami podnebnih sprememb, kot so čedalje manjša razpoložljivost pitne vode, zmanjšana možnost pridelave hrane in dvig morske gladine. Posledično je bilo samo v letu 2015 v 113 državah na […]