Move Against Rash Statments and Actions

MARSA kampanja

IAS se pridružuje vseevropski kampanji MARSA (Move Against Rash Statements and Actions), ki želi poglobiti razpravo o migracijah in vseh razsežnosti le-teh vključno s pastmi trgovine z ljudmi.S kampanjo želimo preko vizualnih vsebin čimbolj realistično in nepristransko spodbujati razumevanje besednjaka, ki se uporablja v povezavi z migracijami in spodbujati kritično razmišljanje. Priprave na kampanjo so […]

Integracija beguncev – izjave udeležncev po strokovnem posvetu ob obeležitvi svetovnega dneva beguncev.

Že peto leto se izvajajo strokovni posveti o dobrih praksah in izzivih integracije oseb z mednarodno zaščito v lokalno okolje. Posvet je bil tokrat izveden v omejenem številu zaradi pandemije. 18.06.2020 Vsako leto se posveta udeležijo deležniki, ki delajo s prosilci za mednarodno zaščito in osebami z mednarodno zaščito. Pregledajo se novosti in trenutno stanje. […]