Delavnice za mladinske delavce o trgovini z ljudmi

Člani diaspore so najpogostejši stik priseljencev, zato je nujno, da poznajo metodologije prepoznavanja žrtev trgovine z ljudmi, spolnega nasilja in nasilja po spolu, ter mehanizme ukrepanja v primeru identifikacije žrtve. V sklopu ERASMUS projekta “Have Your Say on Integration and Inclusion” je 28.9.2021 Tanja Leskovar izvedla delavnice Prepoznavanje trgovine z ljudmi. Delavnice so nastale kot produkt […]

Delavnice integracijske politike

Tanja Leskovar je v Mednem (24. in 25. septembra 2021) izvajala delavnice aktivne družbeno politične participacije na katerih se je zbralo 25 mladih in mladinskih delavcev diaspore iz Cipra, Irske, Avstrije, Španije, Švedske in Slovenije. Preko delavnic so analizirali obstoječe integracijske politike ter integracijske aktivnosti svojih organizacij za izdelavo priporočil za nove integracijske programe, ki […]

Kaj je trgovina z ljudmi

Objavljamo informativno zloženko projekta PATS, ki se deli ob informiranju in identificiranju žrtev trgovine z ljudmi. Na voljo so še zloženke v jezikih farsi, arabsko, urdu, turško in v francoščini – pišite nam na pats@african-studies.org

Širjenje informacij o pasteh trgovine z ljudmi je ključno za uspešno integracijo

Eyachew Tefera je ob predstavitvi dela IAS na strokovnem usposabljanju mladinskih delavcev iz Irske, Španije, Cipra, Švedske, Belgije, Avstrije in Slovenije predstavil projekt PATS -Prečevanje TZL in SNNS, opisal s čim se srečujejo priseljenci na migrantskih poteh, ter v kakšne pasti TZL lahko padejo v Evropi. Predvsem je izpostavil novodobno suženjstvo, v obliki prisilnega dela ter […]

Cilji trajnostnega razvoja

Avtor: Nik Škorjanc, mlad zagovornik ciljev trajnostnega razvoja je z namenom širšega poznavanja ciljev trajnostnega razvoja pripravil video in s tem želi opomniti, da je 25. september že šesto leto odkar je bila sprejeta #Agenda2030 in s tem določenih 17 CTR. Organizacija Združenih Narodov poziva vse in povsod k akciji desetletja, da skupaj doseženo cilje. […]