Delavnice za mladinske delavce o trgovini z ljudmi

Člani diaspore so najpogostejši stik priseljencev, zato je nujno, da poznajo metodologije prepoznavanja žrtev trgovine z ljudmi, spolnega nasilja in nasilja po spolu, ter mehanizme ukrepanja v primeru identifikacije žrtve. V sklopu ERASMUS projekta “Have Your Say on Integration and Inclusion” je 28.9.2021 Tanja Leskovar izvedla delavnice Prepoznavanje trgovine z ljudmi. Delavnice so nastale kot produkt […]

Kaj je trgovina z ljudmi

Objavljamo informativno zloženko projekta PATS, ki se deli ob informiranju in identificiranju žrtev trgovine z ljudmi. Na voljo so še zloženke v jezikih farsi, arabsko, urdu, turško in v francoščini – pišite nam na pats@african-studies.org

Širjenje informacij o pasteh trgovine z ljudmi je ključno za uspešno integracijo

Eyachew Tefera je ob predstavitvi dela IAS na strokovnem usposabljanju mladinskih delavcev iz Irske, Španije, Cipra, Švedske, Belgije, Avstrije in Slovenije predstavil projekt PATS -Prečevanje TZL in SNNS, opisal s čim se srečujejo priseljenci na migrantskih poteh, ter v kakšne pasti TZL lahko padejo v Evropi. Predvsem je izpostavil novodobno suženjstvo, v obliki prisilnega dela ter […]