Razvojno sodelovanje v času pandemije, ali bodo zneski pomoči realni?

Prispevek je nastal v sodelovanju s spletnim časopisom Časoris v sklopu pilotnega projekta “Lokalno ukrepanje za globalno pravičnost” Inštituta za afriške študije, ki se izvaja v času predsedovanja R Slovenije Svetu EU2021 in je del projekta “Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja EU 2020-2022” financira Evropska Unija in ga izvajajo […]