IAŠ del Regijskega seminarja za globalno učenje za Jugovzhodno Evropo in Sredozemlje

Regijski seminar za globalno učenje za Jugovzhodno Evropo in Sredozemlje
Regijski seminar za globalno učenje za Jugovzhodno Evropo in Sredozemlje

V Ljubljani je 6. 11. 2018 potekal Regijski seminar za globalno učenje za Jugovzhodno Evropo in Sredozemlje, ki sta ga organizirala Center Sever Jug Sveta Evrope in platforma SLOGA v sodelovanju s partnerji iz Bolgarije, Cipra, Malte in Romunije. Srečanje je potekalo z namenom pregleda področja globalnega učenja v posamezni državi, in sicer z vidika politik, razvoja učnih načrtov, podpore pedagoškim strokovnjakom ter zagovorništva. Med povabljenimi slovenskimi organizacijami je bil tudi Inštitut za afriške študije.

Globalno učenje ima pomembno vlogo pri odpravi revščine in neenakosti v svetu, je izpostavila generalna direktorica Sabina R. Stadler v uvodnem nagovoru Regionalnega seminarja za globalno učenje za JV Evropo in Sredozemlje.

Skoraj 30 domačih in tujih strokovnjakov in izobraževalcev je pregledalo opravljeno delo na področju globalnega učenja v preteklem letu in oblikovalo priporočila za izvrševanje priporočil, sprejetih na vseevropski konferenci za globalno učenje, ki je leta 2015 potekala v Zagrebu.

Leave your comment