Posvet “Med nami in z nami” v Brežicah

DSC_0022(1)

Posvet v Brežicah – sedmi in predzadnji posvet v letošnjem projektu “Med nami in z nami” – je 26. 6. 2018  povezal pomembne vladne in nevladne akterje na lokalni in državni ravni. Naslovili so se konkretni izzivi na lokalni ravni Občine Brežice, praktični predlogi in rešitve, ter dobre prakse na področju vključevanja oseb z begunsko in migrantsko izkušnjo v lokalno okolje.

Predstavnica ZPTM in Mladinskega centra Brežice kot gostiteljske institucije je osvetlila povezovalno vlogo ZPTM in Mladinskega centra ter prostorov s katerimi razpolagajo na obravnavanem področju. Predstavnik Policijske postaje Brežice je prestavil obmejno sitaucijo s katero se srečuje brežiška policija, predstavnik Društva študentov pa je poudaril pomembnost stikov in neposredne izkušnje mladih z begunci in migranti. Prostovoljec pri organizaciji Adra je delil, da ga je izkušnja deljenja hrane in pomoči pribežnikom v Brežicah zaznamovala bolj kot osamosvojitvena vojna. Direktorica Urada za oskrbo in integracijo migrantov je zbranim Brežičanom imela priložnost odgovoriti na marsikatero vprašanje, predstavnici Društva Odnos in Inštituta za afriške študije pa sta predstavili konkretne dobre prakse vključevanja oseb z begunsko in migrantsko izkušnjo v različnih krajih po Sloveniji kot je na primer Logatec.


V konzorciju projekta Obeležitev svetovnega dneva beguncev “Med nami in z nami” smo združeni Inštitut za afriške študije, Društvo Odnos in Javni zavod Cene Štupar.
Projekt finančno podpirata Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov in Evropska unija preko Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF).
Izražena stališča nujno ne odražajo stališč Republike Slovenije in Evropske unije.

Leave your comment