Migrantske poti so past za trgovanje z ljudmi

Trgovanje z ljudmi se žal dogaja povsod po svetu. V okviru projekta PATS izvajamo informiranja o trgovini z ljudmi -TZL in nasilja po spolu in spolnega nasilja – NSSN ter identificiramo morebitne žtrve TZL&NSSN. Zgodbe iz migrantskih poti so srhljive. Nekaj teh zgodb smo posneli v sklopu evropske #MARSA kampanje. Ljudje, ko zapuščajo svoje domove, … Continue reading Migrantske poti so past za trgovanje z ljudmi