Objavljena nova EU strategija za boj proti trgovini z ljudmi

Evropska komisija je objavila strategijo za obdobje 2021-2021 za boj proti trgovini z ljudmi v kateri med drugim navaja, da je boj proti trgovini z ljudmi že dolgo prednostna naloga Evropske unije. Z leti je bil v mnogih pogledih dosežen napredek. Sodelovanje med ključnimi akterji, tudi na politični ravni, med organi pregona in pravosodnimi organi, … Continue reading Objavljena nova EU strategija za boj proti trgovini z ljudmi