Ali smo se že srečali? – Have we MET before?

Ali smo se že srečali? – inovativni mešani pristopi orodij monitoringa in evaluacije(OME) pri mladinskem delu je KA1 ERASMUS+ projekt, ki ga je podprl MOVIT.

Cilj projekta je zvišati kvaliteto mladinskega dela v mladinskih organizacijah z uporabo ustvarjalnih in participatornih orodij M&E za ocenjevanje učinka učnih aktivnosti.

Načrtovane so tri aktivnosti:

  • Usposabljanje 30 mladinskih delavcev iz desetih držav o participatornih metodah monitoringa in evaluacije.
  • Izvedba 10 pilotnih testiranj pridobljenega znanja.
  • Seminar za 30 mladinskih delavcev.