PREDSTAVITEV INŠTITUTA

Inštitut za afriške študije je nevladna in neprofitna organizacija, ki deluje na nacionalni in mednarodni ravni. Ekipo IAŠ poleg zaposlenih sodelavcev sestavlja več kot 50 slovenskih in tujih strokovnjakov.
Vsako leto, Inštitut sodeluje v številnih projektih, samostojno ali v sodelovanju s svojimi lokalnimi in mednarodnimi partnerji na področjih kot so:

NAŠ INŠTITUT

Kot izobraževalno in raziskovalno središče želimo uveljaviti GLOBALNO PERSPEKTIVO na področjih kot so diskriminacija, zagovorništvo, socialna pravičnost in migracije.

Izhodišče delovanja IAŠ so aktualna družbena, ekonomska in okoljska vprašanja, migracije in vključevanje, razvojno sodelovane, globalno učenje, humanitarna pomoč, medkulturni dialog, raznolikost in boj proti diskriminaciji, monitoring, globalna zdravstvena dostopnost, mediji in zagovorništvo.