The Real Picture – Prava podoba

V oktobru smo pričeli izvajati ERASMUS+ KA2 projekt z vodilnim partnerjem iz Malte…

Namen projekta je prikazati pravo podobo s katero se srečujejo migranti na poti v EU ter v EU

 

Globalno Lokalno učenje – Global Education Goes Local 

Globalno Lokalno učenje je triletni konzorcijski evropski projekt globalnega učenja, ki ga izvajamo s partnerji iz 6 držav,katerega cilj je s pomočjo neformalnega globalnega učenja motivirati učitelje in mladinske delavce k aktivni participaciji in osveščanju o Ciljih trajnostnega razvoja s poudarkom na ciljih: SDG 5 Enakost spolov, SDG 11 Trajnostna mesta in skupnosti ter SDG12 Odgovorna poraba in proizvodnja.

S projektom želimo spodbujati kritično razmišljanje mladih ter vzpodbujati njihovo aktivno državljanstvo. Velik izziv je v današnji digitalni družbi motivirati mlade k aktivni participaciji in osveščanju z uporabo tradicionalnih metod (preko delavnic, letakov, brošur,..) zato smo se v projektu odločili za mladim bolj atraktiven pristop in sicer za ozaveščanje ter spodbujanje aktivno globalnega državljanstva preko pop-kulture.

Projekt je finančno podprt iz Evropske komisije in delno se sofinancira s strani Sektorja za razvojno sodelovanje, Ministrstva za zunanje zadeve

Global Education Goes Local CSO-LA/2017/388-120

Obeležitev svetovnega dneva beguncev 2019-2021

triletni konzorcijski projekt, Obeležitev svetovnega dneva beguncev, ki ga izvajamo Društvo Odnos in Inštitut za afriške študije v sodelovanju z Društvom UP med leti 2019 in 2021. V tem okviru bomo organizirali vrsto dogodkov in aktivnosti, kot so spoznavne čajanke in izobraževanja s ciljem medsebojnega razumevanja in spoštovanja ter doprinosa k boljšemu in lažjemu vključevanju beguncev v slovensko okolje in oblikovanju trajnostnih skupnosti. Projekt je financiran s strani Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov in Sklada EU za azil, migracije in vključevanje (AMIF).

PATS -Preprečevanje trgovine z ljudmi, spolnega nasilja in nasilja po spolu

Namen projekta je ozaveščati in prepznavati žrtve trgovine z ljudmi(TZL), spolnega nasilja in nasilja po spolu med prosilci za mednarodno zaščito.

Projekt je financiran s strani Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov in Sklada EU za azil, migracije in vključevanje (AMIF).

Šport združuje

Namen enoletnega pilotnega projekta je preko športa vključevati osebe z mednarodno zaščito v raznoliko športno rekreacijo. …..

Projekt je financiran s strani Evropske komisije in delno sofianciran s strani Ministrstva za javno upravo

Ali smo se že srečali – Have we MET before?

ERASMUS+ KA10 projekt izmenjave mladinskih delavcev