Razmišljanje: Kako Slovenija prispeva h globalni migracijski krizi?

V sklopu projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., v katerem sodeluje tudi Inštitut za afriške študije, bomo vsak mesec delili osebna razmišljanja o aktualnih temah, kritično ovrednotili obstoječe stanje ali podali predloge za izboljšave. Razmišljanje je v avgustu 2018 pripravila Katarina Bervar Sternad, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC.